Natuurlijk?

Goeie Kost! (h)eerlijk natuurlijk uit de streek

Onze producten zijn seizoensproducten lokaal uit onze eigen regio. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met natuurlijk? Wij werken alleen met leveranciers die op de volgende manier hun produceren of telen. Al deze producten worden verbouwd of geteeld:

  • met respect voor de natuur
  • met respect voor dieren
  • zonder chemische bestrijdingsmiddelen
  • zonder kunstmest
  • zonder preventieve antibiotica

U denkt wellicht nu dat is dan toch gewoon hetzelfde als biologisch? 

Biologisch

Biologisch is net als bio, eco en ecologisch een beschermde term in Nederland. Alleen producenten die gecertificeerd zijn door toezichthouder SKAL mogen hun producten biologisch noemen. SKAL ziet erop toe dat de wettelijke regels voor biologisch worden nageleefd en controleert. Boven de normale controles die voor alle voeding gelden controleert SKAL de bedrijven door aangekondigde en onaangekondigde inspecties. De meeste leveranciers van Goeie Kost! beschikken over een dergelijke SKAL-certificering, maar niet allemaal. Daarom kunnen we de term biologisch niet in algemene zin gebruiken. 

Wat is biologisch-dynamisch?

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk. Bovenop de biologische normen voldoen BD-boeren aan extra eisen. Er wordt meer belang gehecht aan een gesloten kringloop. Ook wordt er gestreefd naar een volledige voortplantingscyclus van gewassen en dieren, en er is aandacht voor spirituele en kosmische aspecten.

Bron: ontdekbio.nl

Concluderend:

Voor de helderheid kunt u bij de beschrijvingen van onze leveranciers zien of ze over een keurmerk beschikken. Indien dit het geval is staat genoemd welk keurmerk de leverancier heeft. Wel zo inzichtelijk!

Naast het Europees biologisch keurmerk, dat verplicht is voor een biologisch product, mag ook het nationale EKO-keurmerk gebruikt worden. Biologisch-dynamische producten zijn behalve aan het Europese ‘groene blaadje’ herkenbaar aan het Demeter-keurmerk.

keurmerken

  • De kwaliteit en de smaak van natuurlijke en biologische voeding wordt vaak geroemd. Het is niet voor niks dat veel goede koks kiezen voor natuurlijke ingrediënten.
  • Dierenwelzijn is het sleutelwoord voor de natuurlijk producerende veehouder. Alle dieren in de natuurlijke veehouderij hebben veel buitenruimte. Ze eten natuurlijk voer en krijgen géén genetisch gemanipuleerde soja.
  • Een gezonde, vruchtbare bodem is het allerbelangrijkst voor een natuurlijke teler, want die levert gezonde producten op.

En daar gaan we bij Goeie Kost! voor:

Vol smaak, met respect voor de dieren en geteeld op een gezonde bodem.

Oftewel…..(h)eerlijk natuurlijk uit de streek.